Транспорт с куриер на ценни пратки

В България пазарът на куриерските услуги за развитие и растеж има доста голям потенциал. Обемът на пратките с ще се увеличава от и за страната, както и търговската активност се увеличава в интернет пазаруването и дистанционното опериране на всякакви бизнес сделки. Дори ако искаш близък с подарък или цветя да изненадаш днес, съвсем нормално е куриер да използваш за това, така че развитие на тези услуги у нас, е отражение като цяло на развитието на бизнеса и на потребностите му, също и на дребните детайли, които правят различна една услуга от друга.

През последните години новото е, че вече безкасово може да заплаща клиентът дължими суми към куриер на , със своите стоки да се разпорежда и пари с едно само телефонно обаждане, с пратките си да оперира, без дома и офиса да напуска, без куриер да посещава; от много страни да пазарува в Европа и извън нея, без пътувания за това организира. Дори може да се консултират в някои случаи клиентите кои за най-изгодните стоки в момента, които да се закупят.

застрахова за провинция пратките при условията за застраховане на пратки, на база обявената стойност, ако са с опаковка, която отговаря на изискванията по транспорт. Пратки, които са покрити с полиетиленово фолио само или тънка хартия, те за неопаковани се считат. Неподходяща е онази опаковка, която по никакъв начин не осигурява предмета срещу обикновените рискове при превоз. За всеки куриер на опаковката за опазване на предмета да е надеждна, твърдост и надеждност да осигурява на колета, вътрешна и външна изолация да има срещу механични увреждания на предметите. Пълна информация за видовете пратки можете да намерите на сайта .

Застраховката към покрива рисковете по повреда при намокряне, транспорт или разтоварна дейност, счупване в изброените случаи, кражба с взлом. Пратки с обявена стойност към куриер на могат по желание да бъдат застраховани на база на обявената стойност. Фискален бон се издава от дежурния куриер за платената застрахователна премия. При застрахователно събитие, вече настъпило, Застрахованият е длъжен стойността на повреденото или изгубено имущество да докаже, чрез митнически декларации, фактури, договори за търговската сделка.

Мобилни апарати, лаптопи и компютри по обявена стойност се застраховат само в случаите, когато със списък разполага клиентът на идентификационните номера или фабричните номера на преносимите компютри.